Finse Skilag har holdt på i snart 100 år og arrangerer spennende turer med Finse som utgangspunkt. Vi har distansekort for barn og unge, kurs, familieturer, pepperkakebaking og mye, mye mer.

Medlemsskap
kr 150 for voksen
kr 50 for barn
kr 400 for familie

Bli medlem!

Innkalling til årsmøte i Finse Skilag – 2016: Fredag 25. mars kl 18:45, Venterommet til NSB Finse Stasjon

Det innkalles herved til årsmøte i Finse Skilag

Tid: Fredag 25. mars kl 18:45 (Rett etter premieutdeling for Finsemerket)

Sted: Venterommet til NSB Finse Stasjon

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styrets årsmelding for 2015

4. Styret foreslår ikke å endre kontingent i 2016. Dvs fortsetter med kr 150,- for voksne

og kr 50,- for barn (under 18 år), familie 400,-

5. Regnskap 2015 og budsjett 2016

a. Formann og styremedlemmer er på valg.

b. Revisor & Valgkomite

6. Eventuelt:

a) Styret i Finse Skilag søker flere engasjerte medlemmer som kan ta ansvar for én aktivitet i vinterferien eller påsken.

b) Finse Skilag feirer 100-årsjubileum i 2018. Oppstart av arbeid med komité for et lite arrangement i anledningen.

c) Styret foreslår å utnevne Honoria Hamre som æresmedlem av Finse Skilag, for sitt mangeårige arbeid og engasjement.

Våre støttespillere

Våre støttespillere