Bli medlem!

Medlemsskap:

kr 150 for voksen
kr 50 for barn
kr 400 for familie

 

Du kan betale direkte til Finse Skilags konto 0530.27.04955. Husk å merke med navn, adresse og postnummer/sted, og hvilken type medlemskap du ønsker. Eller fyll inn skjemaet under med de samme opplysninger, så tar vi kontakt.